Skorzystaj z naszej pomocy

Kto odpowiada zimą za odśnieżanie chodnika?

Szukasz taniego OC?

Sprawdź najniższą cenę!

  • Porównaj cenę swojego OC i nie przepłacaj!
  • Najniższe ceny na rynku!
  • Pełne wsparcie konsultantów!
Oblicz składkę

Jedni lubią zimę, która kojarzy się z szaleństwem na stokach i świętami, inni jej nie znoszą. Dla tych drugich ta pora roku kojarzy się z oblodzonymi chodnikami, mrozem, śliskimi drogami. Sroga zima to również zalegający śnieg na dachu, który może uszkodzić  konstrukcję budynku. To również  sople, które spadając mogą uszkodzić samochody lub co gorsza przechodzących pod nimi ludźmi.

 

Kto odpowiada za stan chodnika?

To zależy od tego, kto jest jego właścicielem. Jeżeli chodnik jest położony wzdłuż jego nieruchomości – za chodnik odpowiada właściciel  danej nieruchomości. Jeżeli między chodnikiem a granicą działki jest pas zieleni, odśnieżyć powinna już gmina. Śnieg, który uprzątnie z chodnika właściciel, powinien zostać usunięty przez zarządcę drogi.

W związku z tym, jeżeli osoba przechodząca na „ naszym odcinku chodnika” pośliźnie się doznając uszczerbku na zdrowiu – to my jako właściciele posesji jesteśmy za to odpowiedzialni. Poszkodowany ma wszelkie prawo do tego, by żądać od nas odszkodowania.

 

Czy istnieją sytuacje, w których właściciel domu nie musi odśnieżać „ swojej” części chodnika?

Tak. W sytuacji, kiedy na chodniku parkują samochody, a zarządca drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania samochodów, zarządca odpowiada za stan chodnika. Zarządca drogi ma również obowiązek odśnieżenia drogi publicznej. Ponadto właściciel nieruchomości nie musi usuwać śniegu i lodu z przystanków komunikacyjnych oraz z wydzielonych krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym torowisk pojazdów szynowych. Obowiązek odśnieżania w tym przypadku spoczywa na przedsiębiorcach, którzy użytkują dany teren.

 

Jaka kara za nieodśnieżanie chodnika?

Polskie prawo jest w tym  przypadku jasno sprecyzowane: „Zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń, każdy kto nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany”.

 

Usunięcie sopli i zalegającego na dachu śniegu pod rygorem kary pieniężnej 

Zgodnie z prawem budowlanym obowiązek odśnieżenia dachu i elewacji spoczywa na właścicielach i zarządcach budynków. Za nieodśnieżenie grozi im grzywna lub kara pozbawienia wolności do roku. Właściciele i zarządcy powinni również zadbać o usunięcie sopli zwisających z budynku, które mogą spaść na przechodniów lub przejeżdżające samochody.

 

Wyroki sądu w sprawach o odszkodowanie z powodu uszczerbku na zdrowiu spowodowanym na oblodzonym chodniku

Sytuacji, w których osoby poszkodowane na oblodzonych chodnikach występują na drogę postepowania sadowego jest całe mnóstwo.  Oto kilka przykładów zasądzonych sum odszkodowania

Przykład nr 1

Wyrok Sądu: 20 tysięcy złotych wraz z odsetkami, 1833 zł zwrotu kosztów leczenia i utraconego zarobku wraz z odsetkami, zwrot kosztów procesu za Skutki wypadku: złamanie ręki, stłuczenie biodra, długotrwałe zwolnienie lekarskie, niezbędna pomoc osób trzecich w codziennych czynnościach, rehabilitacja. Należy zaznaczyć, że stanowisko ubezpieczyciela było negatywne ze względu na wyrok niższej instancji, który przyjął, że pozwany nie jest odpowiedzialny za zaistnienie wypadku.

Przykład nr 1

Inny wyrok  w sprawie upadku na oblodzonym chodniku, skutkiem którego było złamanie i zwichnięcie nogi, złamanie ręki, długotrwałe zwolnienie lekarskie, niezbędna pomoc osób trzecich w podstawowych czynnościach życiowych, rezygnacja z planów urlopowych, długotrwała rehabilitacja, rezygnacja z aktywności fizycznej to suma 35 tysięcy złotych wraz z odsetkami, zwrot części kosztów procesu (czyli 50 tysięcy złotych pomniejszone o już wypłacone przez ubezpieczyciela 15 tysięcy złotych).

 

Skomentuj

Jak ubezpieczyć samochód zabytkowy - wszystkie dokumenty, które musisz mieć!

Przeczytaj więcej

Dodatkowe ubezpieczenie podróży Czytaj więcej
Czy warto posiadać ubezpieczenie NNW? Czytaj więcej
Ubezpieczenie turystyczne Czytaj więcej
Po pijaku na rowerze? Czy stracisz... Czytaj więcej
Przyczyny wypadków z udziałem pieszych Czytaj więcej
Błędy popełniane przy zakupie polisy OC Czytaj więcej
Kolizja a wypadek Czytaj więcej
Prawidłowe trzymanie kierownicy Czytaj więcej
Angliki z wyższą składką Czytaj więcej
Jak dbać latem o akumulator? Czytaj więcej