Skorzystaj z naszej pomocy

Ubezpieczenie assistance: coraz więcej osób korzysta z usług pomocowych

Szukasz taniego OC?

Sprawdź najniższą cenę!

  • Porównaj cenę swojego OC i nie przepłacaj!
  • Najniższe ceny na rynku!
  • Pełne wsparcie konsultantów!
Oblicz składkę

Miniony rok był rekordowy pod względem zakupu polis assistance. Jak wynika z badania Ipsos* na zlecenie Mondial Assistance, w ubiegłym roku z assistance skorzystało aż 2,5 miliona osób. Największym zainteresowaniem cieszyło się assistance medyczne.

Idea assistance

Ubezpieczenie assistance jest dobrowolną polisą, która ma na celu zapewnić ubezpieczającemu określona pomoc. Może to być pomoc techniczna, informacyjna, medyczna itp. Ubezpieczenie assistance najczęściej dołączane jest do innych produktów ubezpieczeniowych takich jak: obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne, polisa turystyczna, czy polisa mieszkaniowa. Ubezpieczenie assistance jest również częstym dodatkiem do produktów bankowych takich jak kredyty, czy rachunki osobiste.

Liczba korzystających z pomocy stale rośnie

Wspomniana ankieta miała na celu zbadanie potrzeb klientów w zakresie usług assistance. Ankietowani odpowiadali również m.in. na pytanie: czy dołączenie assistance do produktu finansowego czyni go bardziej atrakcyjnym. Opublikowane wyniki jasno wskazują, że z roku na rok wzrasta świadomość ubezpieczeniowa Polaków. W latach poprzednich liczba osób korzystających z tych świadczeń rosła w miarę stabilnie, a rok 2015 przyniósł dynamiczną zmianę (o 750 tysięcy osób) i rekordowy wynik 2,5 mln użytkowników. Popyt na tego rodzaju świadczenia spotęgowany różnorodnością usług. Badani usługę assistance kojarzą jako szeroko pojęte usługi pomocowe i ratunkowe (34%, wzrost ), a nie wyłącznie jako wsparcie samochodowe (33%, spadek). Inne wymieniane skojarzenia to usługi turystyczne, usługi medyczne, ochrona, zabezpieczenie i usługi bezgotówkowe. Tomasz Frączek, prezes zarządu Mondial Assistance komentuje wyniki: „Cieszy nas fakt, że usługi assistance mają dziś powszechny charakter i praktycznie nie widać zróżnicowania ze względu na płeć, zamożność czy wielkość gospodarstwa domowego. Zgromadzone dane pokazują, że Polacy są coraz bardziej świadomymi użytkownikami produktów finansowych i zwracają uwagę na zakres oferowanych im produktów. Szczególnie cieszy mnie fakt, że 76% klientów bankowych i 74% klientów ubezpieczeniowych uważa, że dodanie usług assistance podnosi atrakcyjność produktu podstawowego”.

Assistance medyczny najpopularniejszy

Wskazane przez konsumentów postrzeganie usług assistance ma również swoje odzwierciedlenie w ocenie przydatności poszczególnych rodzajów pomocy. Jako najbardziej wartościowe wskazane zostało wsparcie medyczne (81%), na drugim miejscu znalazło się samochodowe (76%), a trzecim domowe (69%). Wysoko oceniana była również pomoc w podróży zagranicznej (60%). „Najistotniejszą zmianą jaką możemy zaobserwować w porównaniu z latami poprzednimi jest popularność usług medycznych. Oznacza to, że przełamane zostało stereotypowe kojarzenie assistance z branżą motoryzacyjną. Niezwykle istotny jest także wzrost zapotrzebowania na pomoc domową. Wynika to w znacznej mierze ze zmiany postaw mężczyzn, którzy zaczęli je doceniać. Domowe assistance nie jest już produktem dedykowanym wyłącznie dla kobiet” – dodaje Frączek.

 

*Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Mondial Assistance przez Ipsos Polska w dniach 7 – 29 stycznia 2016 roku. Metoda realizacji badania to wywiady ilościowe przeprowadzone techniką CATI.

Skomentuj

Jak ubezpieczyć samochód zabytkowy - wszystkie dokumenty, które musisz mieć!

Przeczytaj więcej

Brak opon zimowych może wykluczyć... Czytaj więcej
Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie... Czytaj więcej
Właściciel auta a nie kierowca... Czytaj więcej
Ubezpieczenie online Czytaj więcej
Wypadek w drodze do pracy, co z... Czytaj więcej
Biura podróży bardziej bezpieczne? Czytaj więcej
Trzecia tablica rejestracyjna? Czytaj więcej
Zmiana przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego Czytaj więcej
Ubezpieczenie quada – co... Czytaj więcej
Co to jest szkoda? Czytaj więcej