Skorzystaj z naszej pomocy

Czy warto posiadać ubezpieczenie NNW?

Szukasz taniego OC?

Sprawdź najniższą cenę!

  • Porównaj cenę swojego OC i nie przepłacaj!
  • Najniższe ceny na rynku!
  • Pełne wsparcie konsultantów!
Oblicz składkę

Na rynku ubezpieczeń istnieje wiele rodzajów polis. Zakłady ubezpieczeń prześcigają się w ofertach, dopasowując je do indywidualnych potrzeb klienta. Oprócz polis obowiązkowych, istnieją te, które wybieramy według własnych potrzeb. Do tego typu ubezpieczenia zaliczyć można ubezpieczenie NNW, które chroni nas od skutków nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków należy do grupy ubezpieczeń osobowych, w których ochroną objęte są najcenniejsze dobra, jakimi są życie lub zdrowie człowieka. Od ubezpieczeń majątkowych odróżnia je przede wszystkim przedmiot ubezpieczenia – życie i zdrowie, stąd ich nazwa – ubezpieczenia osobowe. Ubezpieczenie NNW jest to ubezpieczenie oferowane osobom, którym zależy na finansowej rekompensacie, która zaistniała, w wyniku nieszczęśliwego wypadku, szkodzie. Celem tego ubezpieczenia jest możliwie jak największe zniwelowanie uszczerbku, który zaistniał w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Warto jednak pamiętać o tym, że różnego rodzaju wypadki zdarzają się bardzo często, a pieniądze z odszkodowania można przeznaczyć na przykład rehabilitację, czy kosztowne leczenie.

Czy warto posiadać ubezpieczenie NNW?

Oczywiście, że tak. O tym, że ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków warto posiadać, nie należy chyba przekonywać. W życiu zdarza się wiele różnych wypadków, a ich skutki bywają bardzo różne. Zawierając umowę ubezpieczenia powinno się jednak zwrócić uwagę na kilka szczegółów, aby jak najlepiej dopasować ofertę do swoich potrzeb. Ubezpieczenie NNW jest bardzo atrakcyjne, ze względu na niewielką składkę. Nie trzeba na nie wydawać wysokich sum ,a w razie nieszczęśliwego wypadku mamy pewność, że stać nas będzie na np. kosztowne leczenie. Dobrze i świadomie zawarte ubezpieczenie NNW jest bardzo dobrym rozwiązaniem, z którego warto korzystać, tym bardziej że z każdego z zawartych ubezpieczeń NNW otrzymamy niezależne świadczenia – dopuszczalna jest tutaj kumulacja świadczeń . Otrzymamy je również niezależnie od tego czy otrzymujemy po wypadku świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (tzw. ubezpieczenia OC komunikacyjnego).

Na co należy zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie NNW?

Wybierając ubezpieczenie NNW należy zwrócić uwagę na zasięg ubezpieczenia, a więc czy odszkodowanie zostanie wypłacone gdy wypadek będzie miał miejsce za granicą, czy tylko w kraju. Koniecznie czytamy OWU, czyli warunki na podstawie których zawieramy ubezpieczenie. W tej części zawarte będą wyłączenia z umowy, czyli zdarzenia za które zakład ubezpieczeń nie weźmie odpowiedzialności. Oczywiście bardzo ważna jest suma gwarancyjną, która stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Aby świadczenie z ubezpieczenia NNW było odpowiednio wysokie należy korzystać z ubezpieczeń z wysoką sumą ubezpieczenia.

 

Skomentuj

Jak ubezpieczyć samochód zabytkowy - wszystkie dokumenty, które musisz mieć!

Przeczytaj więcej

Kradzież na campingu Czytaj więcej
Polisa OC może być droga! Czytaj więcej
Zmiana przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego Czytaj więcej
Bezpieczeństwo rowerzystów Czytaj więcej
Ubezpieczenie dla kolekcjonera Czytaj więcej
Szkoda całkowita – co takiego? Czytaj więcej
Ubezpieczenie assistance: coraz... Czytaj więcej
Prawidłowe trzymanie kierownicy Czytaj więcej
Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą? Czytaj więcej
Przyczynienie do wypadku. Co to jest? Czytaj więcej